Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Acceptació de cookies

  Inici | Català | Castellano | Política de privadesa| Avís legal
Procuradors Tortosa
 

Àrea privada   |  Membres col·legiats

   
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

1.        Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable dels tractaments de dades referents al diferents processos respecte a la gestió dels nostres usuaris, clients o proveïdors és l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA, amb domicili social a la Plaça dels Estudis, S/N (província de Tarragona) i CIF Q4363006J.

A efectes de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 977442029 y el correu electrònic de contacte és tortosa@procuradorstortosa.org.

2.        Quin tipus de dades sobre la seva persona tenim i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

Dades d’identificació

Adreces postals o electròniques

Informació comercial

Dades econòmiques i de transaccions

Categories especials de dades

Dades professionals

Dades d’educació

Dades d’imatge

Totes les dades abans esmentades, les hem obtingut o directament de vostè mitjançant l’enviament d’un formulari de contacte o la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o a través de la seva empresa o alta de col·legiat al facilitar-nos les dades d’identificació y resta d’informació .necessària per a dur a terme l’objecte de la relació contractual per les dues parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

3.        Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar les distintes activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post-venda, gestió de proveïdors, qualitat dels serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per a dur a terme algunes de les següents accions:

a)        Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina o de qualsevol altre mitjà de contacte amb el Col·legi.

b)       Facilitar als nostres col·legiats serveis del seu interès.

c)        Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres col·legiats i/o proveïdors.

No elaborarem perfils comercials en base a la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre vostè en base a un perfil comercial.

4.        Durant quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatius a les persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la supressió. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre duri la relació mercantil entre les parts, respectant en tot cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas l IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari, tenint en compte les nostres necessitats de sonar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir amb els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable inclús després de que hagi deixat d’usar els nostres productes o de que hagi deixat d’utilitzar aquesta pàgina web. Després d’aquest període les seves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA

5.        Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

Segons tipus de tractament li resumim a continuació la base de legitimació de l’esmentat tractament:

FINALITAT DE TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Gestió dels drets de protecció de dades dels interessats.

Obligació reguladora

Gestió comptable, fiscal, administrativa i facturació de clients.

Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors.

Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Registre de decisions, actes y acords presos a les reunions de la Junta de Govern del Col·legi o a les Juntes Generals del propi Col·legi.

Obligació reguladora

Registre i control administratiu dels procuradors col·legiats per a la seva funció publica i pre col·legiats en l’àmbit competencial del Col·legi, així com per a finalitats estadístiques.

Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Mantenir les relacions institucionals, organització d’esdeveniments i actes públics del Col·legi.

Interès legítim del responsable

Gestió de reclamacions/queixes/denúncies derivades de l’activitat professional..

Interès legítim del responsable; Obligació reguladora

Gestió i registre de la incapacitat laboral temporal dels procuradors col·legiats.

Obligació reguladora

Registre i Control de l’entrada i sortida de documents i distribució entre departaments corresponents.

Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Gestió administrativa de la representació processal d assistència gratuïta i violència de gènere, així com de qualsevol sol·licitud o consulta de ciutadà.

Consentiment de l’afectat; Execució (pre)contracte; Obligació reguladora

Gestió del registre de societats professionals en l’exercici de la funció pública en virtut de la Llei 2/2007 de 15 de març.

Obligació reguladora

Compliment de l’article 276 de la Llei 1/2000 de Enjuiciamiento Civil control copias y documentos de procuradores colegiados.

Obligació reguladora

Cens de Col·legiats inscrits al Torn d’Ofici per a l’assignació d’assumptes, enviament de comunicacions del servei de justícia.

Consentiment de l’afectat; Obligació reguladora

Gestió administrativa del servei d’ Actes de Comunicació de queixes i reclamacions presentades pels usuaris o consumidors sobre actuacions dels col·legiats conforme a l’article 12 de la Llei 25/2009.

Consentiment de l’afectat; Obligació reguladora; Compliment de missió en interès públic en l’exercici de poders públics de l’interessat

Servei de gestió d’atenció de notificacions dels procuradors que es trobin fora del servei per vacances.

Consentiment de l’afectat

Gestió de las sol·licituds d’informació que arriben mitjançant el formulari web o xarxes socials.

Consentiment de l’afectat

 

En quant a la base de legitimació referenciada vostè està obligat a facilitar les seves dades personals, en el supòsit de que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

 

6.        A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA mai compartirà les seves dcades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los a les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas en que ens ho hagis autoritzat expressament.

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA rebi un requeriment legal per part de les esmentades Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció es raonablement necessària per a complir amb un procés judicial, per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica, o per a protegir els dretes de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA o als seus clients i al públic en general.

7.        Quins són els seus drets com a afectat o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA està tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies , els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en les excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix l’informem que té dret a retirar els consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets esmentats adreçant-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen al Apartat 1, ”Responsable del tractament de la present política de Protecció de Dades i Privacitat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA, adjuntant còpia del seu DNI. Vostè també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a

08008 Barcelona

Tel. 93 552 78 00 / Fax. 93 552 78 30

 

8.        Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA. L’esmentat tractament estarà emparat en el seu propi consentiment. Al prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA.

Així mateix l’informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva part l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSAno cedirà les seves dades a terceres persones

Igualment, s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot  exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de les dades, així com disposar d’altres drets reconeguts al present document i regulats al Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA, Plaza del Estudis S/N 43500 Tortosa (província de Tarragona), e-mail: protecciodades@procuradorstortosa.org

D’altra banda, d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA es compromet a no enviar publicitat mitjançant el correu electrònic sense haver recavat abans la expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

9.        Altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat

9.1              Mesures de Seguretat

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea y Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abats, el context i les finalitats del tractament descrites, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

9.2              Tractament de dades de menors

A l’empara del RGPD UE 2016/679 y de la LO 3/2018 els menors, majors de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com pot ser la inscripció en un fòrum, la complementació d’un formulari de contacte, etc. No obstant, ser responsabilitat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA comprovar la veracitat de la edat indicada por part del menor.

Per al tractament de dades de menors de 14 anys, la recollida de dades es farà sempre sota el consentiment exprés dels pares o tutors legals.

 9.3             Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat

Ocasionalment, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Usuaris, clients y proveïdors. Si us plau, verifiqui aquest  apartat regularment per a consultar els  canvis que puguin haver existit i de quina forma el poden afectar.

9.4      ¿Perquè és necessari acceptar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privacitat?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Usuaris, clients y proveïdors li proporciona de una forma fàcilment accessible tota la informació necessària per a que pugui conèixer la tipologia de dades que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a vostè com a persona afectada i la forma de com exercir els drets esmentats. Per tant, amb l’enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les seves dades personals tal i com es descriu a la present política. Aquesta informació personal només s’utilitzarà per a les finalitats per als quals ens els hagis facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten a fer-ho.

En qualsevol cas, devem advertir-li que una negativa per la seva part per a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar els desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències sèries al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dintre del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si té cap pregunta en relació a aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA, si us plau , contacti amb la empresa usant l’adreça de contacte facilitada a l’apartat primer “Responsable de Tractament” i estarem encantats d’atendre’l i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgui plantejar.

10.     Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que estableix la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.