Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Acceptació de cookies

  Inici | Català | Castellano | Política de privadesa| Avís legal
Procuradors Tortosa
 

Àrea privada   |  Membres col·legiats

   
               

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AVÍS LEGAL

En virtut del compliment de la Ley 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, l’informem:

1.        Objecte.

Art. 10 LSSI: www.procuradorstortosa.org és un domini a internet de titularitat de l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA amb Domicili Social a la Plaça dels Estudis S/N, Tortosa (Tarragona), CIF nº Q4363006J. Inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Direcció General d’Entitats Jurídiques com a Col·legi Professional, amb número d’inscripció PROC/TOR-10, 22/02/1985.

A efectes d’aquest document el telèfon de contacte és el 977442029 i el correu electrònic de contacte és tortosa@procuradorstortosa.org

Aquest Avís Legal regula la utilització de l’esmentat domini.

En el cas de que certs serveis, continguts i/o eines oferts a través d’aquest “Portal” requereixin de l’aplicació de condicions particulars, aquestes es posaran a disposició de l’ Usuari.

D’altra part, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA adverteix que , tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2.        Condicions d’utilització

L’Usuari es compromet a que, als apartats on sigui necessari que es registri per accedir als mateixos, facilitar dades veraces, exactes i complerts sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats al titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S’informa que en el cas de ser menor d’edat deurà obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per a poder accedir als serveis prestats. L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA no es responsabilitza en el cas de que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

El “portal” només es pot utilitzar amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a no utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a la legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis en front al titular del domini o tercers que pugessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entre d’altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

-       Realitzar sense consentiment previ per part del titula del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que es pogués derivar de dita manipulació o alteració per tercers.

-       Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobre carregar deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir l’ús normal i utilització per part dels Usuaris.

-       Introduir i/o utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que puguin causar danys al Portal, a qualsevol dels serveis, o als seus actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació del titular del domini.

-       Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual o industrial.

-       Ocultar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.

-       Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres al utilitzar el Portal o al utilitzar qualsevol dels serveis.

-       Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, tret que disposi d’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

-       Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’usuari i les claus d’accés.

 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes pàgines web no estan controlades per l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors dels esmentats llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s de que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes tercers pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa e índole que se’n poguessin derivar de l’ús del lloc web, així com els danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial per part dels usuaris i/o la manca de veracitat, exactitud i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides les responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre software lesiu que pugui produir alteracions al sistema informàtic de l’Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del prestador o disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per al que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del titulat del domini.

L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

3.        Ús de cookies

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA com a titular d’aquesta web declara que no utilitza cap procediment automàtic de recollida d’informació per guardar el registre dels usuaris que visiten la seva pàgina web com poden ser “cookies” i “spyers”.

No obstant la nostra pàgina pot utilitzar procediments de recollida d’informació només als següents supòsits:

·         Permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa.

·         Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.

En aquest dos casos els informem que no es requereix la informació i el consentiment de l’usuari per a la instal·lació de les esmentades cookies, En concret, segons el Grupo de Trabajo de Expertos de la UE, a l’article 29 del seu Dictamen 4/2012 ha interpretat que entre les cookies exceptuades estarien aquelles que tenen per finalitat:

Cookies de “entrada de l’usuari”

Cookies d’ autenticació o identificació de l’usuari (únicament de sessió)

Cookies de seguretat de l’usuari

Cookies de sessió de reproductor multimèdia

Cookies de sessió per a equilibrar la càrrega

Cookies de personalització de la interfície de l’usuari

Cookies de complement (plug-in) para intercanviar continguts socials

4.        Protecció de dades

A. – Dades personals recollides mitjançant Formularis del Lloc Web i Àrea Privada (Membres Col·legiats)

 

En compliment del que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADOS DE TORTOSA amb domicili a Plaça dels Estudis, S/N, Tortosa (Tarragona), informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habilitats a l’apartat de Contacte del lloc web, que seran tractats per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a la sol·licitud. Totes les dades sol·licitades al formulari són obligatoris. Per tant en el cas de que no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició.

El Col·legi recorda als Col·legiats amb accés a l’Àrea Privada que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als que tenen accés, així com verificar el correcte ús de l’Àrea i el compliment de les mesures de seguretat.

En qualsevol moment tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, així com la resta de drets recollits a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, adreçant-se per correu postal o físicament a la Plaça dels Estudis S/N, Tortosa (Tarragona) o per coreu electrònic a; protecciodades@procuradorstortosa.org indicant en tots els casos la REF: LOPD.

 

B- Finestreta Única

 

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA ofereix la possibilitat als col·legiats i als usuaris la possibilitat de realitzar determinats tràmits mitjançant l’enllaç a la plataforma del Consejo General De procuradores de España i la plataforma gestionada pel Ministerio de la Presidencia. Addicionalment, tant els col·legiats com els usuaris poden contactar directament amb l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA utilitzant els formularis habilitats a l’apartat de Finestreta Única del lloc web, Igualment a l’apartat Finestreta Única, les persones que desitgin col·legiar-se poden obtenir la informació necessària, que pot ser ampliada mitjançant les plataformes abans esmentades.

 

C – Cercador de Col·legiats.

 

El lloc web té un cercador de col·legiats. Aquest cercador té la finalitat de facilitar la cerca d’un col·legiat i així poder contactar per a finalitats professionals. Les dades publicades per el cercador NO PODEN SER UTILITZADES amb finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting.

 

D. – Cercador de Societats professionals

 

El cercador de societats professionals de Procuradors publicat al lloc web té com a finalitat donar publicitat a les societats professionals registrades a l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA així com facilitar la cerca d’una societat professional i els seus membres pera poder contactar per a finalitats professionals. Les dades publicats pel cercador NO PODEN SER UTILITZADES amb finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting.

 

E. – Altres dades personals publicades al lloc web.

 

Al lloc web es publiques dades relatives als membres de la Junta de Govern amb la finalitat de donar publicitat de la estructura organitzativa de l’IL·LUSTRES COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA i de les persones que tenen càrrecs al Col·legi.

 

Els continguts que es publiquen a la pàgina de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE TORTOSA (fotografies, vídeos d’esdeveniments, notícies, etc.) formen part del lloc web y només són tractats per a aquesta  finalitat. Queda expressament prohibit l’ús d’aquestes dades per a finalitats comercials, publicitàries i/o de màrqueting.

 

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal al següent apartat.

5.                Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran en tot moment pel que s’extableix en la legislació espanyola.