Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement. No obstant això, conté links a webs de tercers amb polítiques de pivacitat pròpies que podrà decidir si accepta o no quan accedeixi a ells.Política de Privadesa.

Acceptació de cookies

  Inici | Català | Castellano | Política de privadesa| Avís legal
Procuradors Tortosa
 

Àrea privada   |  Membres col·legiats

   
               

 

 

 

 

 

 

Funcions

L'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tortosa és una corporació de dret públic de caràcter professional, emparada per la llei, que té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per a acomplir les següents finalitats essencials:

· Ordenar i vigilar l'exercici de la professió, dins el marc jurídic.

· Participar en els òrgans consultius de l'administració quan aquesta ho requereixi.

· Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als Col·legiats.

· Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals.

· Intervenir com a mitjancer i en procediments d'arbitratge en els conflictes que, per motius professionals, es suscitin entre col·legiats.

· Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en què es discuteixin qüestions relatives a drets o honoraris professionals.

· Organitzar cursos de formació professional.

· Aprovar els pressupostos i regular i fixar les aportacions dels Col·legiats.

· La resta de funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin a l'acompliment dels objectius col·legials.

Serà constituït pels actuals col·legiats i pels que successivament hagin obtingut la incorporació en aquest, reunint les condicions exigides per les disposicions legals vigents per a ser Procurador dels Tribunals i les que estableixen els Estatuts.

Els col·legiats són:

· Procuradors en exercici.

· Procuradors que, havent exercit, es donin o s'hagin donat de baixa i continuïn adscrits com a "no exercents".

Les funcions pròpies de l'Il·lustre Col·legi dels Procuradors dels Tribunals de Tortosa són les següents:

· Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, així com exercir la jurisdicció disciplinària en matèries que siguin professionals i col·legials.

· Representar els interessos generals de la professió, especialment en les relacions amb l'administració pública.

· Defensar els interessos professionals dels Col·legiats.